หมายเหตุ
1. ลิงค์ใบเสนอราคาขอได้จากเจ้าหน้าที่ศรีกรุง
2. ระบบ เกตเวย์ศรีกรุงฯ https://srikrungpayment.724.co.th
3. เมล์ออเดอร์ศรีกรุงฯ ขอได้จากเจ้าหน้าที่ศรีกรุงฯ
4. กรณีตัดผ่อน ขั้นต่ำ 2,000/งวด/เลขอ้างอิง
5. กรณีบัตรไม่เข้าเงื่อนไขจะมีค่าธรรมเนียมตามที่บริษัทฯ กำหนด
6. กรณีแจ้งงานนอกเวลาทำการ ต้องตัดเต็มเข้าบริษัทประกันภัยเท่านั้น เพื่อความคุ้มครองของลูกค้า
7. พ.ร.บ. ไม่สามารถตัดผ่อนได้ (รบกวนโอนค่า พ.ร.บ. แยกต่างหาก) 

8. เฉพาะประเภท 1 ซ่อมอู่ และบริษัทประกันภัยที่ร่วมรายการเท่านั้น (วิริยะประกันภัย, ประกันคุ้มภัย, กรุงเทพประกันภัย, เทเวศประกันภัย, แอกซ่าประกันภัย, ไทยศรีประกันภัย)
9. บัตรเครดิตต้องเป็นชื่อผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลที่นามสกุลเดียวกับผู้เอาประกันภัยเท่านั้น

เอกสารประกอบการผ่อนผ่านบัตรเครดิต (กรณีเมล์ออเดอร์)
1. กรอกเอกสารยินยอมตัดบัตรเครดิตแบบผ่อนชำระ
2. สำเนาบัตรเครดิต
3. สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของบัตร
4. ค่าธรรมเนียม (ในกรณีสมาชิก จะรับภาระเอง)

เงื่อนไขการผ่อนผ่านบัตรเครดิต
   1. เมื่อตัดบัตรผ่านคุ้มครองได้ทันที ภายในวันที่แจ้งงาน
   2. ลูกค้าจะผ่อนจ่ายแต่ละงวดเท่ากัน

คลิกที่รูปเพื่อ download เอกสารยินยอมตัดบัตรเครดิต
     
  
  


การรับผลตอบแทนกรณีผ่อนผ่านบัตรเครดิต
   1. รับกรมธรรม์ได้เลย ไม่ต้องรอผ่อนครบ
   2. รับผลตอบแทนได้เลย ไม่ต้องรอผ่อนครบ
   3. ผลตอบแทนจะลดลงตามจำนวนงวดที่ผ่อนชำระ เช่น ผ่อน 3 งวด ผลตอบแทนจะลดลง 3% จากส่วนลดปกติ


โปรแกรมช่วยคำนวณ ผลตอบแทน จัดทำโดย TMC Group

*** โปรแกรมนี้เป็นเพียงเครื่องมือที่ช่วยคำนวณเท่านั้น ผลการคำนวณจะถูกต้องเมื่อผู้ใช้งานกรอกข้อมูลที่ถูกต้อง ***