คุณสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจประกันภัยครบวงจรได้ง่ายๆ เพียงแค่สมัครสมาชิกกับ ศรีกรุงโบรคเกอร์
ก็ส่งงานได้มากกว่า 36 บริษัทประกันภัยชั้นนำได้ทันที !!!

เอกสารสมัครสมาชิก

  • ใบสมัครสมาชิกส่วนที่มีลายเซ็นต์ (ลงลายมือชื่อผู้สมัครด้วยปากกาสีน้ำเงินเท่านั้นค่ะ) *
  • สำเนาบัตรประชาชน (คลิก ดูตัวอย่างวิธีการเขียนค่ะ) *
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย
  • สำเนาใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย (ถ้ามี)***
  • ค่าสมัครสมาชิก 200 บาท * (ส่งเฉพาะหลักฐานการชำระค่าสมัคร (สลิป, ใบ Pay in)

ส่งเอกสาร (* จำเป็นต้องส่งก่อน) ทั้งหมดให้กับผู้แนะนำทาง email หรือ Line หรือ Upload เอกสารที่ฟอร์มด้านล่างได้ค่ะ

หากท่านไม่สะดวก Download ใบสมัคร
สามารถกรอกข้อมูลเพื่อให้ทางเราติดต่อกลับได้ค่ะ

ช่องทาง : Upload เอกสารได้ที่นี่ค่ะ