ชำระด้วยบัตรเครดิตเต็มจำนวน Mail Order 

       เอกสารประกอบการชำระเบี้ยด้วยบัตรเครดิตเต็มจำนวน (Mail Order)
       1. กรอกเอกสารยินยอมชำระเบี้ยผ่านบัตรเครดิต
       2. บัตรประชาชน เจ้าของบัตร
       3. Slip โอนเงินค่าธรรมเนียม ในกรณีมีค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) โอนเข้าบัญชีศรีกรุงโบรกเกอร์สาขาไหนก็ได้

*** นำส่งเอกสาร Mail Order พร้อมหลักฐานการแจ้งงาน ที่เจ้าหน้าที่ทาง Email ได้ทุกสาขา ***


ตารางแสดงเงื่อนไขการชำระเบี้ยด้วยการตัดบัตรเครดิตเต็มจำนวน Mail Order

บริษัทประกันภัย เอกสาร ค่าธรรมเนียม เงื่อนไขการรูดบัตร Download
บัตรชื่อผู้เอาประกันภัย บัตรชื่ออื่น

กรุงเทพประกันภัย
สำเนาได้ ไม่เสีย สงวนสิทธิ์ รูดบัตรเต็มจำนวนเท่านั้น
ระบุเลขหลังบัตร 3 ตัวหลังด้วย
ส่งเอกสารก่อนรูดล่วงหน้า 5 วัน

คิงไว ประกันภัย
สำเนาได้ ไม่เสีย สงวนสิทธิ์ – – –

เคเอสเค ประกันภัย
สำเนาได้ ไม่เสีย 3% – – –

เจพีประกันภัย
สำเนาได้ ไม่เสีย 1.99% รูดเต็มจำนวนเท่านั้น
ค่าธรรมเนียมรวมหรือแยกได้

ชับบ์สามัคคีประกันภัย
สำเนาได้ ไม่เสีย 2.5% Fee ชำระแยกเป็นเงินสด
สงวนสิทธิ์นิติบุคคล
ทั้งผู้เอาประกันภัยและสมาชิก

ซมโปะประกันภัย
ไม่เสีย สงวนสิทธิ์ รูดเต็มจำนวนเท่านั้น

โตเกียวมารีนประกันภัย
สำเนาได้ ไม่เสีย สงวนสิทธิ์ ต้องแนบสำเนาหน้าบัตรเครดิตทุกครั้ง
รับเฉพาะบัตรเครดิต
ที่ออกโดยธนาคารเท่านั้น

ทิพยประกันภัย
สำเนาได้ ไม่เสีย สงวนสิทธิ์ รูดเต็มจำนวนเท่านั้น

เทเวศประกันภัย
สำเนาได้ ไม่เสีย สงวนสิทธิ์ รูดเต็มจำนวนเท่านั้น

ไทยประกันภัย
สำเนาได้ ไม่เสีย 2% ค่าธรรมเนียมรูดรวมหรือแยกได้

ไทยเศรษฐกิจประกันภัย
สำเนาได้ ไม่เสีย 2.5-3% Fee ชำระแยกเป็นเงินสด
ตัดตรงตัวค่าคอมรอ 1-2 เดือน

ประกันคุ้มภัย
สำเนาได้ ไม่เสีย สงวนสิทธิ์ – – –

เมืองไทยประกันภัย
สำเนาได้
ต้องแนบสำเนา
บัตรเครดิต
หน้าหลัง
ไม่เสีย สงวนสิทธิ์ ขั้นต่ำ 500-100,000 บาท ไม่เสีย
ส่วนที่เกิน 1 แสน
คิดค่าธรรมเนียม 2%

วิริยะประกันภัย
สำเนาสีได้ ไม่เสีย 0.5% Fee ชำระแยกเป็นเงินสด

สยามซิตี้ประกันภัย
สำเนาบัตร
ด้านหน้าและหลัง
2% 2% Fee รวมในยอดที่รูดบัตร (Strict)

สินทรัพย์ประกันภัย
สำเนาได้ 2.5% 2.5% รูดเต็มจำนวนเท่านั้น

สินมั่นคงประกันภัย
สำเนาได้ 1.7% 1.7% 1.5% นำบัตรรูดกับเครื่อง
Platinum 2%
ทุกการรูดบัตรต้องบวก VAT 7%
Fee รวมในยอดที่รูด

อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย
สำเนาได้ ไม่เสีย 2% Fee ชำระแยกเป็นเงินสด

อาคเนย์ประกันภัย
สำเนาได้ ไม่เสีย 3% Fee ชำระแยกเป็นเงินสด

เอเชียประกันภัย
สำเนาได้ ไม่เสีย 2% – – –

เอ็มเอสไอจีประกันภัย
สำเนาได้ ไม่เสีย 2%+Vat 7% Fee รวมในยอดที่รูดบัตร (Strict)

แอกซ่าประกันภัย
สำเนาได้ ไม่เสีย สงวนสิทธิ์ รูดเต็มจำนวนเท่านั้น

แอลเอ็มจีประกันภัย
สำเนาได้ ไม่เสีย สงวนสิทธิ์ – – –

ธนชาติประกันภัย
สำเนาได้ ไม่เสีย สงวนสิทธิ์ ยอดเต็มเท่านั้น

เงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามบริษัทประกันภัย และศรีกรุงโบรกเกอร์