ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล เริ่ม 1,700 บาท*
คุ้มครองการเสียชีวิตและอวัยวะจากการเกิดอุบัติเหตุ สูงสุด 1,000,000 บาท* ชดเชยรายได้ 1,000 บาท/วัน
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล เริ่ม 2,488 บาท/ปี*
ให้ความคุ้มครองสูงสุด 3,000,000 บาท
ประกันอุบัติเหตุห่วงใย แรงงานต่างชาติ จากกรุงเทพประกันภัย 850 บาท
คุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุ 100,000 บาท ค่ารักษา 10,000 บาท/ครั้ง
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล เบี้ยเริ่มต้น 650 บาท/ปี*
คุ้มครองอุ่นใจ ให้ทั้งครอบครัว
ประกันอุบัติเหตุผู้ใช้แรงงานต่างชาติ เจ็บมีจ่าย ! จากนำสินประกันภัย เพียง 850 บาท