บริษัท 724 มาร์เก็ต รายงานว่า การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสในระลอกใหม่ ทำให้บริษัทฯ ได้รับคำสั่งซื้อประกันโควิด-19 เข้ามาเป็นจำนวนมาก โดยแผนขายดี จาก 5 บริษัทประกันภัย มีดังนี้ บริษัทกรุงเทพประกันภัย ชื่อ “ประกันโควิดคัฟเวอร์” เน้นคุ้มครองการเจ็บป่วยระยะสุดท้ายจากโควิด-19 สูงสุด 5 แสนบาท ตรวจพบรับ 5 หมื่นบาท* มี 2 แผนเบี้ย 699 บาท/ปี และ เบี้ย 289 บาท/ปี

บริษัทอาคเนย์ประกันภัย ชื่อ “ตรวจ พบ เจอ จ่าย” คุ้มครองโควิด-19 และอุบัติเหตุ รับเงินก้อนสูงสุด 2แสนบาท มี4 แผน เบี้ยตั้งแต่ 260 บาท/ปี ถึง 1,037 บาท/ปี

บริษัทเอเชียประกันภัยมี 2 แผนคือ COVID 500 คุ้มครองดี เจอจ่าย 5 หมื่นบาท ค่าชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล วันละ 1,000 บาท/วัน คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า* (Coma) สูงถึง 5 แสนบาท เบี้ย 500 บาท/ปี และแผน COVID1825  คุ้มครองสูงสุด 2.5 ล้านบาท เบี้ย 1,825 บาท/ปี

บริษัทวิริยะประกันภัย ประกันโควิด-19 ซูเปอร์ชีลด์ ติดปั๊บ รับเงิน แผน 1 รับเงินก้อน 5 หมื่นบาท เมื่อตรวจพบการติดเชื้อ ชดเชย ชดเชยกรณีนอนโรงพยาบาล 500 บาท/วัน เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับ 5 หมื่นบาท เบี้ย 399 บาท/ปี และแผน 2 รับ 1 แสนบาทเมื่อตรวจพบการติดเชื้อ ชดเชยกรณีนอนโรงพยาบาล 500 บาท/วัน เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับ 5 หมื่นบาท เบี้ย 599 บาท/ปี

บริษัททิพยประกันภัย ประกันไวรัสโควิด-19 คุ้มครองการเจ็บป่วยขั้นสุดท้ายสูงสุด 1 ล้านบาท
มีทั้งหมด 2 แผนประกัน เบี้ย 450 บาท/ปี และ เบี้ย 850 บาท/ปี