ประกันบ้านเสียหาย เบี้ยแค่ 400 บาท/ปี จาก คุ้มภัย โตเกียวมารีนประกันภัย
บ้านวอดวาย ประกันจ่ายให้เต็มทุน ดีกว่าไฟไหม้หมดตัว
ประกันบ้าน Gift Home เริ่ม 2,450 บาท/ปี* จาก แอลเอ็มจีประกันภัย
ประกันบ้านที่จ่ายเงินเต็มจำนวน สูงสุด 3,000,000 บาท
ประกันบ้านพ้นภัย เบี้ยเริ่มต้น 646 บาท/ปี* จาก กรุงเทพประกันภัย
ประกันอัคคีภัย คุ้มครองไฟไหม้ ภัยธรรมชาติและการจราจล คุ้มครองครบทั้งบ้าน คอนโด และส่วนปรับปรุงต่อเติม ชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของทรัพย์สิน ไม่มีการหักค่าเสื่อมราคา
ประกันบ้านอุ่นใจ 1 เริ่ม 645 บาท/ปี* จาก อาคเนย์ประกันภัย
คุ้มครองทั้งภัยธรรมชาติ และน้ำท่วม
ประกันบ้านอุ่นใจ 2 อาคเนย์ประกันภัย เริ่ม 842 บาท/ปี* จาก อาคเนย์ประกันภัย
คุ้มครองบ้านและทรัพย์สิน จากภัยธรรมชาติ ไฟไหม้ น้ำท่วม การโจรกรรมและการจราจล คุ้มครองถึง 10 ปี ยิ่งซื้อหลายปี ยิ่งถูกลง
ประกันไฟไหม้ จ่ายหนัก 999.-/ปี คุ้มครองบ้านจัดเต็ม จาก ไทยเศรษฐกิจประกันภัย
วงเงินคุ้มครอง 800,000 บาท คุ้มครองพายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว 20,000 บาท/ปี