รายได้จากแผนการตลาด MGM

แผนการตลาด MGM ย่อมาจาก Member Get Member เป็นแผนการตลาดที่ บริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์ จัดทำขึ้นเพื่อให้สมาชิกทุกระดับชั้นสมาชิกสามารถสร้างรายได้อย่างไม่จำกัด ยิ่งทำมากรายได้ก็ยิ่งมาก ซึ่งแผนการตลาด MGM นั้นก็เปรียบเสมือนการขายอีกรูปแบบหนึ่ง แต่เป็นการขายแบบแนะนำบอกต่อ บุคคลรอบข้างที่คุณรู้จัก หรือลูกค้าให้มาสมัครสมาชิกในระดับ 6 (Member) เพื่อรับส่วนลดในการซื้อสินค้าประกันภัยในราคาเทียบเท่าตัวแทน / นายหน้า หรือแนะนำบอกต่อบุคคลรอบข้างที่กำลังมองหาอาชีพเสริม หรือกำลังมองหาอาชีพหลัก

แผนการตลาด MGM มี 2 ช่องทางของรายได้ คือ
รายได้ค่าแนะนำ
รายได้ค่าตำแหน่งสายงาน

ในบทความนี้จะอธิบายถึง รายได้ค่าตำแหน่งสายงาน

ระดับสมาชิกที่สามารถสร้างรายได้จาก ค่าตำแหน่งสายงาน

ระดับสมาชิกที่จะได้รับค่าตำแหน่งสายงาน จะเริ่มจากสมาชิกระดับ 5 ขึ้นไป คือ ต้องมีบัตรนายหน้าประกันภัยเท่านั้น ซึ่งค่าตำแหน่งสายงานของแต่ละระดับสมาชิกจะได้ไม่เท่ากัน ซึ่งในปัจจุบันระดับชั้นสมาชิกมีทั้งหมด 10 ระดับชั้น

ครงสร้างตำแหน่งสมาชิก

ระดับ 6 (Member) – สมาชิก (ค่าตำแหน่ง 0%)

ตัวเราสมาชิกระดับ 6 ถ้าสมาชิกระดับ 1 – 6 และผู้แนะนำติดตัวทั้งหมดของสมาชิกระดับ 1 – 6 มีการซื้อสินค้าประกันภัย ตัวเราจะไม่ได้ค่าตำแหน่งสายงานเลย

ระดับ 5 AM. – หัวหน้าขยายงาน (ค่าตำแหน่ง 3%)

– ตัวเราสมาชิกระดับ 5 ถ้าสมาชิกระดับ 6 และผู้แนะนำติดตัวทั้งหมดของสมาชิกระดับ 6 มีการซื้อสินค้าประกันภัย ตัวเราจะได้ค่าตำแหน่งสายงาน 3% ทั้งหมด
ส่วนต่างของค่าตำแหน่ง สมาชิกระดับ 5 (3%) – สมาชิกระดับ 6 (0%) = 3%
– ตัวเราสมาชิกระดับ 5 ถ้าสมาชิกระดับ 1 – 5 และผู้แนะนำติดตัวทั้งหมดของสมาชิกระดับ 1 – 5 มีการซื้อสินค้าประกันภัย ตัวเราจะไม่ได้ค่าตำแหน่งสายงานเลย เพราะสมาชิกระดับ 5 ตำแหน่งสมาชิกเท่ากับตัวเรา และสมาชิกระดับ 1 – 4 ตำแหน่งสมาชิกสูงกว่าตัวเรา

ระดับ 4 DM. – ผู้จัดการขยายงาน (ค่าตำแหน่ง 4%)

– ตัวเราสมาชิกระดับ 4 ถ้าสมาชิกระดับ 6 และผู้แนะนำติดตัวทั้งหมดของสมาชิกระดับ 6 มีการซื้อสินค้าประกันภัย ตัวเราจะได้ค่าตำแหน่งสายงาน 4% ทั้งหมด
ส่วนต่างของค่าตำแหน่ง สมาชิกระดับ 4 (4%) – สมาชิกระดับ 6 (0%) = 4%
– ตัวเราสมาชิกระดับ 4 ถ้าสมาชิกระดับ 5 และผู้แนะนำติดตัวทั้งหมดของสมาชิกระดับ 5 มีการซื้อสินค้าประกันภัย ตัวเราจะได้ค่าตำแหน่งสายงาน 1% ทั้งหมด
ส่วนต่างของค่าตำแหน่ง สมาชิกระดับ 4 (4%) – ตำแหน่งระดับ 5 (3%) = 1%
– ตัวเราสมาชิกระดับ 4 ถ้าสมาชิกระดับ 1 – 4 และผู้แนะนำติดตัวทั้งหมดของสมาชิกระดับ 1 – 4 มีการซื้อสินค้าประกันภัย ตัวเราจะไม่ได้ค่าตำแหน่งสายงานเลย เพราะสมาชิกระดับ 4 ตำแหน่งสมาชิกเท่ากับตัวเรา และสมาชิกระดับ 1 – 3 ตำแหน่งสมาชิกสูงกว่าตัวเรา

ระดับ 3 GRD. – ผู้อำนวยการบริหาร (ค่าตำแหน่ง 5%)

– ตัวเราสมาชิกระดับ 3 ถ้าสมาชิกระดับ 6 และผู้แนะนำติดตัวทั้งหมดของสมาชิกระดับ 6 มีการซื้อสินค้าประกันภัย ตัวเราจะได้ค่าตำแหน่งสายงาน 5% ทั้งหมด
ส่วนต่างของค่าตำแหน่ง สมาชิกระดับ 3 (5%) – สมาชิกระดับ 6 (0%) = 5%
– ตัวเราสมาชิกระดับ 3 ถ้าสมาชิกระดับ 5 และผู้แนะนำติดตัวทั้งหมดของสมาชิกระดับ 5 มีการซื้อสินค้าประกันภัย ตัวเราจะได้ค่าตำแหน่งสายงาน 2% ทั้งหมด
ส่วนต่างของค่าตำแหน่ง สมาชิกระดับ 3 (5%) – ตำแหน่งระดับ 5 (3%) = 2%
– ตัวเราสมาชิกระดับ 3 ถ้าสมาชิกระดับ 4 และผู้แนะนำติดตัวทั้งหมดของสมาชิกระดับ 4 มีการซื้อสินค้าประกันภัย ตัวเราจะได้ค่าตำแหน่งสายงาน 1% ทั้งหมด
ส่วนต่างของค่าตำแหน่ง สมาชิกระดับ 3 (5%) – ตำแหน่งระดับ 4 (4%) = 1%
– ตัวเราสมาชิกระดับ 3 ถ้าสมาชิกระดับ 1 – 3 และผู้แนะนำติดตัวทั้งหมดของสมาชิกระดับ 1 – 3 มีการซื้อสินค้าประกันภัย ตัวเราจะไม่ได้ค่าตำแหน่งสายงานเลย เพราะสมาชิกระดับ 3 ตำแหน่งสมาชิกเท่ากับตัวเรา และสมาชิกระดับ 1 – 2 ตำแหน่งสมาชิกสูงกว่าตัวเรา

ระดับ 2 EGRD. – ผู้อำนวยการอาวุโส (ค่าตำแหน่ง 5.5%)

– ตัวเราสมาชิกระดับ 2 ถ้าสมาชิกระดับ 6 และผู้แนะนำติดตัวทั้งหมดของสมาชิกระดับ 6 มีการซื้อสินค้าประกันภัย ตัวเราจะได้ค่าตำแหน่งสายงาน 5.5% ทั้งหมด
ส่วนต่างของค่าตำแหน่ง สมาชิกระดับ 2 (5.5%) – สมาชิกระดับ 6 (0%) = 5.5%
– ตัวเราสมาชิกระดับ 2 ถ้าสมาชิกระดับ 5 และผู้แนะนำติดตัวทั้งหมดของสมาชิกระดับ 5 มีการซื้อสินค้าประกันภัย ตัวเราจะได้ค่าตำแหน่งสายงาน 2.5% ทั้งหมด
ส่วนต่างของค่าตำแหน่ง สมาชิกระดับ 2 (5.5%) – ตำแหน่งระดับ 5 (3%) = 2.5%
– ตัวเราสมาชิกระดับ 2 ถ้าสมาชิกระดับ 4 และผู้แนะนำติดตัวทั้งหมดของสมาชิกระดับ 4 มีการซื้อสินค้าประกันภัย ตัวเราจะได้ค่าตำแหน่งสายงาน 1.5% ทั้งหมด
ส่วนต่างของค่าตำแหน่ง สมาชิกระดับ 2 (5.5%) – ตำแหน่งระดับ 4 (4%) = 1.5%
– ตัวเราสมาชิกระดับ 2 ถ้าสมาชิกระดับ 3 และผู้แนะนำติดตัวทั้งหมดของสมาชิกระดับ 3 มีการซื้อสินค้าประกันภัย ตัวเราจะได้ค่าตำแหน่งสายงาน 0.5% ทั้งหมด
ส่วนต่างของค่าตำแหน่ง สมาชิกระดับ 2 (5.5%) – ตำแหน่งระดับ 3 (5%) = 0.5%
– ตัวเราสมาชิกระดับ 2 ถ้าสมาชิกระดับ 1 – 2 และผู้แนะนำติดตัวทั้งหมดของสมาชิกระดับ 1 – 2 มีการซื้อสินค้าประกันภัย ตัวเราจะไม่ได้ค่าตำแหน่งสายงานเลย เพราะสมาชิกระดับ 2 ตำแหน่งสมาชิกเท่ากับตัวเรา และสมาชิกระดับ 1 ตำแหน่งสมาชิกสูงกว่าตัวเรา

ระดับ 1 VP. – รองกรรมการฝ่ายบริหาร (ค่าตำแหน่ง 6%)

– ตัวเราสมาชิกระดับ 1 ถ้าสมาชิกระดับ 6 และผู้แนะนำติดตัวทั้งหมดของสมาชิกระดับ 6 มีการซื้อสินค้าประกันภัย ตัวเราจะได้ค่าตำแหน่งสายงาน 6% ทั้งหมด
ส่วนต่างของค่าตำแหน่ง สมาชิกระดับ 1 (6%) – สมาชิกระดับ 6 (0%) = 6%
– ตัวเราสมาชิกระดับ 1 ถ้าสมาชิกระดับ 5 และผู้แนะนำติดตัวทั้งหมดของสมาชิกระดับ 5 มีการซื้อสินค้าประกันภัย ตัวเราจะได้ค่าตำแหน่งสายงาน 3% ทั้งหมด
ส่วนต่างของค่าตำแหน่ง สมาชิกระดับ 1 (6%) – ตำแหน่งระดับ 5 (3%) = 3%
– ตัวเราสมาชิกระดับ 1 ถ้าสมาชิกระดับ 4 และผู้แนะนำติดตัวทั้งหมดของสมาชิกระดับ 4 มีการซื้อสินค้าประกันภัย ตัวเราจะได้ค่าตำแหน่งสายงาน 2% ทั้งหมด
ส่วนต่างของค่าตำแหน่ง สมาชิกระดับ 1 (6%) – ตำแหน่งระดับ 4 (4%) = 2%
– ตัวเราสมาชิกระดับ 1 ถ้าสมาชิกระดับ 3 และผู้แนะนำติดตัวทั้งหมดของสมาชิกระดับ 3 มีการซื้อสินค้าประกันภัย ตัวเราจะได้ค่าตำแหน่งสายงาน 1% ทั้งหมด
ส่วนต่างของค่าตำแหน่ง สมาชิกระดับ 1 (6%) – ตำแหน่งระดับ 3 (5%) = 1%
– ตัวเราสมาชิกระดับ 1 ถ้าสมาชิกระดับ 2 และผู้แนะนำติดตัวทั้งหมดของสมาชิกระดับ 2 มีการซื้อสินค้าประกันภัย ตัวเราจะได้ค่าตำแหน่งสายงาน 0.5% ทั้งหมด
ส่วนต่างของค่าตำแหน่ง สมาชิกระดับ 1 (6%) – ตำแหน่งระดับ 2 (5.5%) = 0.5%
– ตัวเราสมาชิกระดับ 1 ถ้าสมาชิกระดับ 1 และผู้แนะนำติดตัวทั้งหมดของสมาชิกระดับ 1 มีการซื้อสินค้าประกันภัย ตัวเราจะไม่ได้ค่าตำแหน่งสายงานเลย เพราะสมาชิกระดับ 1 ตำแหน่งสมาชิกเท่ากับตัวเรา

ถ้าสมาชิก หรือทีมสมามชิก มีการซื้อสินค้าประกันภัยในทุก ๆ ปี คุณจะได้รับรายได้ค่าตำแหน่งสายงาน จากยอดเบี้ยประกันภัยสุทธิรวมทั้งหมด ทางบริษัทจะโอนเงินเข้าบัญชีให้ท่านตลอดไป ซึ่งถือว่าเป็นรายได้แบบ Passive Income 100% อย่างแท้จริง ถ้าท่านยิ่งมีสมาชิกติดตัวมากรายได้ก็ยิ่งมากขึ้นไปเรื่อย ๆ สามารถสร้างรายได้ไม่จำกัด

รายได้ค่าแนะนำ และรายได้ค่าตำแหน่งสายงาน จะคิดจากเบี้ยประกันภัยสุทธิรวม จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ของคุณทุกวันที่ 10 ของเดือน

ตัวอย่างรายได้ค่าแนะนำ และค่าตำแหน่งสายงาน

สมาชิกระดับ 6 – Member (ค่าแนะนำ 1%, ค่าตำแหน่ง 0%)

– ตัวเราคือ คุณ A เป็นสมาชิกระดับ 6 แนะนำสมาชิกติดตัว 3 คน คือ คุณ A1, A2, A3 เป็นสมาชิกระดับ 6 ทั้ง 3 คน มีการซื้อสินค้าประกันภัยคนละ 20,000 รวม = 60,0000 ตัวเรา คุณ A จะได้ค่าแนะนำ 60,000 x 1% = 600 จาก คุณ A1, A2, A3
– สมาชิก คุณ A3 เป็นสมาชิกระดับ 6 แนะนำสมาชิกติดตัว 3 คน คือ คุณ A31, A32, A33 เป็นสมาชิกระดับ 6 ทั้ง 3 คน มีการซื้อสินค้าประกันภัยคนละ 10,000 รวม = 30,000 สมาชิก คุณ A3 จะได้ค่าแนะนำ 30,000 x 1% = 300 จาก คุณ A31, A32, A33
(แต่ตัวเรา คุณ A ไม่ได้รับค่าแนะนำเพราะไม่ได้เป็นผู้แนะนำโดยตรง และค่าตำแหน่งก็ไม่ได้)
– ตัวเราคือ คุณ A เป็นสมาชิกระดับ 6 แนะนำสมาชิกติดตัว 1 คน คือ คุณ A4 เป็นสมาชิกระดับ 5 (มีบัตรนายหน้า) มีการซื้อสินค้าประกันภัย 30,000 ตัวเรา คุณ A จะได้ค่าแนะนำ 30,000 x 1% = 300 จาก คุณ A4
– สมาชิก คุณ A4 เป็นสมาชิกระดับ 5 แนะนำสมาชิกติดตัว 3 คน คือ คุณ A41, A42, A43 เป็นสมาชิกระดับ 6 ทั้ง 3 คน มีการซื้อสินค้าประกันภัยคนละ 20,000 รวม = 60,000 สมาชิก คุณ A4 จะได้ค่าแนะนำ 60,000 x 1% = 600 และค่าตำแหน่ง 60,000 x 3% = 1,800 จาก คุณ A41, A42, A43
(แต่ตัวเรา คุณ A ไม่ได้รับค่าแนะนำเพราะไม่ได้เป็นผู้แนะนำโดยตรง และค่าตำแหน่งก็ไม่ได้)

สมาชิกระดับ 5 – Am. มีบัตรนายหน้า (ค่าแนะนำ 1%, ค่าตำแหน่ง 3%)

– ตัวเราคือ คุณ A เป็นสมาชิกระดับ 5 แนะนำสมาชิกติดตัว 3 คน คือ คุณ A1, A2, A3 เป็นสมาชิกระดับ 6 ทั้ง 3 คน มีการซื้อสินค้าประกันภัยคนละ 20,000 รวม = 60,0000 ตัวเรา คุณ A จะได้ค่าแนะนำ 60,000 x 1% = 600 และค่าตำแหน่ง 60,000 x 3% = 1,800 จาก คุณ A1, A2, A3
– สมาชิก คุณ A3 เป็นสมาชิกระดับ 6 แนะนำสมาชิกติดตัว 3 คน คือ คุณ A31, A32, A33 เป็นสมาชิกระดับ 6 ทั้ง 3 คน มีการซื้อสินค้าประกันภัยคนละ 10,000 รวม = 30,000 สมาชิก คุณ A3 จะได้ค่าแนะนำ 30,000 x 1% = 300 จาก คุณ A31, A32, A33
(แต่ตัวเรา คุณ A ไม่ได้รับค่าแนะนำเพราะไม่ได้เป็นผู้แนะนำโดยตรง แต่ได้ค่าตำแหน่ง 30,000 x 3% = 900)
– ตัวเราคือ คุณ A เป็นสมาชิกระดับ 5 แนะนำสมาชิกติดตัว 1 คน คือ คุณ A4 เป็นสมาชิกระดับ 5 (มีบัตรนายหน้า) มีการซื้อสินค้าประกันภัย 30,000 ตัวเรา คุณ A จะได้ค่าแนะนำ 30,000 x 1% = 300 จาก คุณ A4
(แต่ตัวเรา คุณ A ไม่ได้ค่าตำแหน่งเพราะตำแหน่งตัวเราเท่ากับ คุณ A4)
– สมาชิก คุณ A4 เป็นสมาชิกระดับ 5 แนะนำสมาชิกติดตัว 3 คน คือ คุณ A41, A42, A43 เป็นสมาชิกระดับ 6 ทั้ง 3 คน มีการซื้อสินค้าประกันภัยคนละ 20,000 รวม = 60,000 สมาชิก คุณ A4 จะได้ค่าแนะนำ 60,000 x 1% = 600 และค่าตำแหน่ง 60,000 x 3% = 1,800 จาก คุณ A41, A42, A43
(แต่ตัวเรา คุณ A ไม่ได้รับค่าแนะนำเพราะไม่ได้เป็นผู้แนะนำโดยตรง และค่าตำแหน่งก็ไม่ได้เพราะตำแหน่งเท่ากับ คุณ A4)

สมาชิกระดับ 4 – Dm. มีบัตรนายหน้า (ค่าแนะนำ 1%, ค่าตำแหน่ง 4%)

– ตัวเราคือ คุณ A เป็นสมาชิกระดับ 4 แนะนำสมาชิกติดตัว 3 คน คือ คุณ A1, A2, A3 เป็นสมาชิกระดับ 6 ทั้ง 3 คน มีการซื้อสินค้าประกันภัยคนละ 20,000 รวม = 60,0000 ตัวเรา คุณ A จะได้ค่าแนะนำ 60,000 x 1% = 600 และค่าตำแหน่ง 60,000 x 4% = 2,400 จาก คุณ A1, A2, A3
– สมาชิก คุณ A3 เป็นสมาชิกระดับ 6 แนะนำสมาชิกติดตัว 3 คน คือ คุณ A31, A32, A33 เป็นสมาชิกระดับ 6 ทั้ง 3 คน มีการซื้อสินค้าประกันภัยคนละ 10,000 รวม = 30,000 สมาชิก คุณ A3 จะได้ค่าแนะนำ 30,000 x 1% = 300 จาก คุณ A31, A32, A33
(แต่ตัวเรา คุณ A ไม่ได้รับค่าแนะนำเพราะไม่ได้เป็นผู้แนะนำโดยตรง แต่ได้ค่าตำแหน่ง 30,000 x 4% = 1,200)
– ตัวเราคือ คุณ A เป็นสมาชิกระดับ 4 แนะนำสมาชิกติดตัว 1 คน คือ คุณ A4 เป็นสมาชิกระดับ 5 (มีบัตรนายหน้า) มีการซื้อสินค้าประกันภัย 30,000 ตัวเรา คุณ A จะได้ค่าแนะนำ 30,000 x 1% = 300 จาก และค่าตำแหน่ง 30,000 x 1% = 300 จากคุณ A4
– สมาชิก คุณ A4 เป็นสมาชิกระดับ 5 แนะนำสมาชิกติดตัว 3 คน คือ คุณ A41, A42, A43 เป็นสมาชิกระดับ 6 ทั้ง 3 คน มีการซื้อสินค้าประกันภัยคนละ 20,000 รวม = 60,000 สมาชิก คุณ A4 จะได้ค่าแนะนำ 60,000 x 1% = 600 และค่าตำแหน่ง 60,000 x 3% = 1,800 จาก คุณ A41, A42, A43
(แต่ตัวเรา คุณ A ไม่ได้รับค่าแนะนำเพราะไม่ได้เป็นผู้แนะนำโดยตรง แตได้ค่าตำแหน่ง 60,000×1%=600)