รายได้จากการขายเอง :: ขายสินค้าประกันภัย โดยไม่แนะนำให้สมัครสมาชิก รายได้ตรงส่วนนี้คือ “รายได้คอมมิชชั่น”

สมาชิกระดับ 6 (Member) ไม่มีบัตรนายหน้า

ไม่สามารถส่งงานเข้าโค๊ดตัวเองได้ ต้องส่งงานเข้าโค๊ดผู้แนะนำที่มีบัตรนายหน้าเท่านั้น
ไม่สามารถสะสมยอดขายเฉลี่ย 3 เดือนเพื่อปรับระดับตำแหน่งได้

ตัวอย่างรายได้สมาชิกระดับ 6
12% (ส่วนลดมาตรฐาน) + 0% (ค่าตำแหน่ง) = 12% (ค่าคอมมิชชั่น หรือ ส่วนลดสมาชิก)

สมาชิกระดับ 1 – 5 (Business Member) มีบัตรนายหน้า
สะสมยอดขายเฉลี่ย 3 เดือนเพื่อปรับระดับได้

ตัวอย่างรายได้สมาชิกระดับ 5
12% (ส่วนลดมาตรฐาน) + 3% (ค่าตำแหน่ง) = 15% (ค่าคอมมิชชั่น หรือ ส่วนลดสมาชิก)

ตัวอย่างรายได้สมาชิกระดับ 4
12% (ส่วนลดมาตรฐาน) + 4% (ค่าตำแหน่ง) = 16% (ค่าคอมมิชชั่น หรือ ส่วนลดสมาชิก)

ตัวอย่างรายได้สมาชิกระดับ 3
12% (ส่วนลดมาตรฐาน) + 5% (ค่าตำแหน่ง) = 17% (ค่าคอมมิชชั่น หรือ ส่วนลดสมาชิก)

ตัวอย่างรายได้สมาชิกระดับ 2
12% (ส่วนลดมาตรฐาน) + 5.5% (ค่าตำแหน่ง) = 17.5% (ค่าคอมมิชชั่น หรือ ส่วนลดสมาชิก)

ตัวอย่างรายได้สมาชิกระดับ 1
12% (ส่วนลดมาตรฐาน) + 6% (ค่าตำแหน่ง) = 18% (ค่าคอมมิชชั่น หรือ ส่วนลดสมาชิก)