รายได้จากแผนการตลาด MGM

แผนการตลาด MGM ย่อมาจาก Member Get Member เป็นแผนการตลาดที่ บริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์ จัดทำขึ้นเพื่อให้สมาชิกทุกระดับชั้นสมาชิกสามารถสร้างรายได้อย่างไม่จำกัด ยิ่งทำมากรายได้ก็ยิ่งมาก ซึ่งแผนการตลาด MGM นั้นก็เปรียบเสมือนการขายอีกรูปแบบหนึ่ง แต่เป็นการขายแบบแนะนำบอกต่อ บุคคลรอบข้างที่คุณรู้จัก หรือลูกค้าให้มาสมัครสมาชิกในระดับ 6 (Member) เพื่อรับส่วนลดในการซื้อสินค้าประกันภัยในราคาเทียบเท่าตัวแทน / นายหน้า หรือแนะนำบอกต่อบุคคลรอบข้างที่กำลังมองหาอาชีพเสริม หรือกำลังมองหาอาชีพหลัก เพื่อร่วมธุรกิจประกันภัยกับศรีกรุงโบรคเกอร์

แผนการตลาด MGM มี 2 ช่องทางของรายได้ คือ
      – รายได้ค่าแนะนำ
      – รายได้ค่าตำแหน่งสายงาน
ใน บทความนี้ จะอธิบายเรื่อง รายได้ค่าแนะนำ

ค่าแนะนำ คือ การที่คุณแนะนำบุคคลรอบข้างที่คุณรู้จัก ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้อง เพื่อน ๆ หรือลูกค้าให้มาสมัครสมาชิกในระดับ 6 (Member) โดยโค๊ดสมาชิกที่คุณแนะนำจะขึ้นตรงต่อจากโค๊ดของคุณตลอดไป ไม่สามารถโอนย้ายโค๊ดสมาชิกที่ท่านแนะนำมาไปยังโค๊ดสมาชิกท่านอื่นได้ ถึงแม้โค๊ดสมาชิกที่คุณแนะนำมาจะหมดอายุไปแล้วก็ตาม

รายได้ค่าแนะนำนั้นคุณจะได้จากสมาชิกที่คุณแนะนำติดตัวมาเท่านั้น ไม่ว่าสมาชิกที่คุณแนะนำมาในปัจจุบันจะอยู่ระดับชั้นสมาชิกไหนก็ตาม ถ้าสมาชิกที่คุณแนะนำมีการซื้อสินค้าประกันภัยในทุก ๆ ปี คุณจะได้รับรายได้ค่าแนะนำ 1% จากยอดเบี้ยประกันภัยสุทธิรวมทั้งหมด ทางบริษัทจะโอนเงินเข้าบัญชีให้ท่านตลอดไป ซึ่งถือว่าเป็นรายได้แบบ Passive Income 100% อย่างแท้จริง ถ้าท่านยิ่งมีสมาชิกติดตัวมากรายได้ก็ยิ่งมากขึ้นไปเรื่อย ๆ สามารถสร้างรายได้ไม่จำกัด

ระดับสมาชิกที่สามารถสร้างรายได้จากค่าแนะนำ

สมาชิกระดับ 6 (Member) – สมาชิก

ตัวเราเป็นสมาชิกระดับ 6 แนะนำสมาชิกติดตัวโดยตรงทั้งหมด 6 ท่าน ซึ่งสมาชิกมีตำแหน่งตั้งแต่ระดับ 1 – 6 ถ้าสมาชิกที่คุณแนะนำมีการซื้อสินค้าประกันภัยไม่ว่าจะซื้อสินค้าประกันภัยประเภทไหน คุณจะได้รับค่าแนะนำ 1% ไม่ต้องมีบัตรนายหน้าประกันภัย ก็สามารถสร้างรายได้จากค่าแนะนำได้ทันที

สมาชิกระดับ 5 AM. – หัวหน้าขยายงาน

ตัวเราเป็นสมาชิกระดับ 5 แนะนำสมาชิกติดตัวโดยตรงทั้งหมด 6 ท่าน ซึ่งสมาชิกมีตำแหน่งตั้งแต่ระดับ 1 – 6 ถ้าสมาชิกที่คุณแนะนำมีการซื้อสินค้าประกันภัยไม่ว่าจะซื้อสินค้าประกันภัยประเภทไหน คุณจะได้รับค่าแนะนำ 1% และยังได้รับค่าตำแหน่งเพิ่มทันทีอีก 3% (ค่าตำแหน่งจะอธิบายในบทความ รายได้ค่าตำแหน่ง สายงาน)

สมาชิกระดับ 4 DM. – ผู้จัดการขยายงาน

ตัวเราเป็นสมาชิกระดับ 4 แนะนำสมาชิกติดตัวโดยตรงทั้งหมด 6 ท่าน ซึ่งสมาชิกมีตำแหน่งตั้งแต่ระดับ 1 – 6 ถ้าสมาชิกที่คุณแนะนำมีการซื้อสินค้าประกันภัยไม่ว่าจะซื้อสินค้าประกันภัยประเภทไหน คุณจะได้รับค่าแนะนำ 1% และยังได้รับค่าตำแหน่งเพิ่มทันทีอีก 4% (ค่าตำแหน่งจะอธิบายในบทความ รายได้ค่าตำแหน่ง สายงาน)

สมาชิกระดับ 3 GRD. – ผู้อำนวยการบริหาร

ตัวเราเป็นสมาชิกระดับ 3 แนะนำสมาชิกติดตัวโดยตรงทั้งหมด 6 ท่าน ซึ่งสมาชิกมีตำแหน่งตั้งแต่ระดับ 1 – 6 ถ้าสมาชิกที่คุณแนะนำมีการซื้อสินค้าประกันภัยไม่ว่าจะซื้อสินค้าประกันภัยประเภทไหน คุณจะได้รับค่าแนะนำ 1% และยังได้รับค่าตำแหน่งเพิ่มทันทีอีก 5% (ค่าตำแหน่งจะอธิบายในบทความ รายได้ค่าตำแหน่ง สายงาน)

สมาชิกระดับ 2 EGRD. – ผู้อำนวยการอาวุโส

ตัวเราเป็นสมาชิกระดับ 2 แนะนำสมาชิกติดตัวโดยตรงทั้งหมด 6 ท่าน ซึ่งสมาชิกมีตำแหน่งตั้งแต่ระดับ 1 – 6 ถ้าสมาชิกที่คุณแนะนำมีการซื้อสินค้าประกันภัยไม่ว่าจะซื้อสินค้าประกันภัยประเภทไหน คุณจะได้รับค่าแนะนำ 1% และยังได้รับค่าตำแหน่งเพิ่มทันทีอีก 5.5% (ค่าตำแหน่งจะอธิบายในบทความ รายได้ค่าตำแหน่ง สายงาน)

สมาชิกระดับ 1 VP. – รองกรรมการฝ่ายบริหาร

ตัวเราเราเป็นสมาชิกระดับ 1 แนะนำสมาชิกติดตัวโดยตรงทั้งหมด 6 ท่าน ซึ่งสมาชิกมีตำแหน่งตั้งแต่ระดับ 1 – 6 ถ้าสมาชิกที่คุณแนะนำมีการซื้อสินค้าประกันภัยไม่ว่าจะซื้อสินค้าประกันภัยประเภทไหน คุณจะได้รับค่าแนะนำ 1% และยังได้รับค่าตำแหน่งเพิ่มทันทีอีก 6% (ค่าตำแหน่งจะอธิบายในบทความ รายได้ค่าตำแหน่ง สายงาน)

ถ้าสมาชิกระดับ 1 – 6 ที่คุณแนะนำติดตัวมา ได้ไปหาสมาชิกมาติดตัวเพิ่มเติม สมาชิกระดับ 1 – 6 ก็จะได้รับค่าแนะนำ 1% ทันที แต่ตัวเราจะไม่ได้รับค่าแนะนำดังกล่าวเพราะตัวเราไม่ได้เป็นผู้แนะนำสมาชิกดังกล่าวมาติดตัวโดยตรง